Top
ทูตพาณิชย์ชี้! เร่งใช้โอกาสทองเจาะตลาดส่งออกในจีน
Detail :

17 เม.ย. - นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน กรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยในรายงานตามที่ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้สคร.ติดตามสถานการณ์ทั่วโลก ต่อเนื่องถึงการรั่วไหลกัมมันตภาพรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเทศญี่ปุ่น และนโยบายการผลักดันจีนเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก สคร.วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสจากเหตุการณ์ในต่างประเทศว่าความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีนี้ จะส่งผลกระทบค่อนข้างมากพร้อมๆ กับอาจเบิกทางนำไปสู่โอกาสในทางธุรกิจในอนาคต

"เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ แน่นอนว่าจะส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม การปิดกิจการชั่วคราวถึงถาวรและการไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นเวลานาน จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของญี่ปุ่นจะลดลง ขณะเดียวกันสภาพจิตใจของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นคงแกว่งไปอยู่ที่เรื่องครอบครัวและการสร้างชาติอีกครั้ง" นายไพจิตร กล่าว

ทั้งนี้ ในเชิงจิตวิทยา ผู้บริโภคในตลาดโลกจะสูญเสียความมั่นใจต่อสินค้าที่ผลิตใน ญี่ปุ่น และภาพลักษณ์โดยรวม ขณะที่ชาวต่างชาติอาจไม่สะดวกใจในการเดินทางเข้าไปร่วมงานหรือเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคตอันใกล้ เหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมงานจากญี่ปุ่นลดน้อยลง ขณะเดียวกัน การประท้วงและความไม่สงบในหลายประเทศในตะวันออกกลางก็ดูเหมือนจะขยายวงกว้างขึ้นและอาจนำไปสู่วิกฤติแห่งการก่อการร้ายระลอกใหม่ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นมาก ผู้ประกอบการที่อยู่ไกลออกไป จึงอาจไม่ต้องการเดินทางข้ามทะเลมาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าที่ไทย

"ผู้ส่งออกของไทยควรใช้โอกาสที่ผู้บริโภคจีนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นมาผู้นำในด้านการจัดงานแสดงสินค้ารายใหม่ในอนาคต เข้ามาร่วมงานแสดงสินค้าในจีน โดยเฉพาะในนครเซี่ยงไฮ้ให้มากขึ้น ผู้ส่งออกไทยต้องใช้ความกลัวที่จะถูกลอกเลียนแบบสินค้าเป็นแรงผลักดันให้กิจการก้าวออกไปแสวงประโยชน์ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างจีน เพราะความกลัวเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมที่เราพยายามหลอกตัวเอง เราไม่คิดดำเนินมาตรการป้องกัน แต่กลับกำลังกลัวกับสิ่งที่อาจไม่เกิดขึ้นจริงและทิ้งโอกาสทางธุรกิจอันมหาศาลที่รออยู่ตรงหน้าทิ้งไป" นายไพจิตร กล่าว - สำนักข่าวไทย