Top
บริการบรรจุสินค้า
Description :

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้าคือการ แพ็คสินค้าให้ได้มาตรฐานการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายไประหว่างขนส่ง เราจึงมีบริการ

แพ็คกิ้งสินค้าให้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าด้วยกรรมวิธีและ แบบมืออาชีพ ดังต่อไปนี้

-  บริการแพ็คแบบตีลังโปร่งและลังทึบ

-  บริการบรรจุสินค้าบน Pallet

-  บริการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอัตราย

  ( UN BOX / UN TANK )

-  บริการบรรจุภัณฑ์แบบสูญญากาศ

-  บริการ LASHING (เพื่อผูกรัดยึดตรึง) สินค้า ต่างๆ ในตู้คอนเทนเนอร์

-  บริการแพ็คกิ้งสินค้าขนาดใหญ่