Top
การขนส่งสินค้าโครงการ
Description :

           บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าเทกอง ด้วยทีมงานที่มีความเชียวชาญทางด้านการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เราจึงมีการให้บริการ ดังต่อไปนี้

-  บริการขนส่งสินค้าเครื่องจักรโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

-  บริการขนส่งสินค้าปิโตรเคมีและพลังงาน

-  บริการขนส่งสินค้าเทกองขนาดใหญ่